Login lemu.dk

Få adgang til over 300.000 forskellige produkter

Indtast din e-mail og få tilsendt din kode:

Fortryd
da
Åbn

Adgangskrav

For at blive elev skal du, afhængigt af dit område, have opnået bestemte grundfagsniveauer og have bestået fagene.

ADGANGSKRAV TIL HANDELSUDDANNELSEN
Der er adgangskrav, når du skal videre på uddannelsens hovedforløb. For at kunne gå i gang med hovedforløbet skal du have gennemført fagene:
 • Dansk på C-niveau
 • Engelsk på C-niveau
 • Erhvervsøkonomi på C-niveau
 • Afsætning på C-niveau
 • Informationsteknologi på C-niveau
Du skal samlet have opnået et gennemsnit på 2,0 i de anførte fag.

Hvis du vælger at gennemføre uddannelsen med eux, er der adgangskrav ved overgangen til den studiekompetencegivende del af eux. For at kunne gå i gang med forløbet, skal du have gennemført fagene:
 • Matematik på C-niveau
 • Dansk C-niveau
 • Engelsk C-niveau
 • Samfundsfag C-niveau
 • Erhvervsøkonomi på C-niveau
 • Afsætning på C-niveau
 • Informationsteknologi på C-niveau
 • Organisation på C-niveau
For at starte på uddannelsens hovedforløb skal du desuden have en uddannelsesaftale.

Særligt for studenter

Er du student, tager du et afkortet grundforløb. Der er følgende krav ved overgangen til hovedforløbet: 

Med en afsluttet hhx skal du på grundforløbet udelukkende have gennemført det uddannelsesspecifikke fag.
Med en afsluttet stx, htx eller hf skal du på grundforløbet have gennemført fagene erhvervsøkonomi C, afsætning C, informationsteknologi C samt det uddannelsesspecifikke fag.
For at starte på uddannelsens hovedforløb skal du desuden have en uddannelsesaftale.

Særligt for voksne
Hvis du er fyldt 25 år, tager du en særligt tilrettelagt erhvervsuddannelse for voksne (euv). Uddannelsen tilrettelægges på baggrund af en kompetencevurdering, dvs. en vurdering af den uddannelse og erfaring, du allerede har. Din uddannelse bliver dermed i de fleste tilfælde kortere.ADGANGSKRAV TIL KONTORUDDANNELSEN

Der er adgangskrav, når du skal videre på den studiekompetencegivende del af EUX.

For at kunne gå i gang med den studiekompetencegivende del af EUX skal du have gennemført fagene:
 • Informationsteknologi på C-niveau
 • Erhvervsøkonomi på C-niveau
 • Organisation på C-niveau
 • Afsætning på C-niveau
 • Matematik på C-niveau
 • Dansk på C-niveau
 • Engelsk på C-niveau
 • Samfundsfag på C-niveau
For at starte på uddannelsens hovedforløb skal du desuden have en uddannelsesaftale.

Særligt for studenter
Er du student, tager du et afkortet grundforløb og går videre på hovedforløbet. Du skal ikke tage det studiekompetencegivnde år. Der er følgende krav ved overgangen til hovedforløbet: 

Med en afsluttet hhx skal du på grundforløbet udelukkende have gennemført det uddannelsesspecifikke fag.
Med en afsluttet stx, htx eller hf skal du på grundforløbet have gennemført fagene erhvervsøkonomi C, afsætning C, informationsteknologi C samt det uddannelsesspecifikke fag.

Særligt for voksne
Hvis du er fyldt 25 år, tager du en særligt tilrettelagt erhvervsuddannelse for voksne (euv). Uddannelsen tilrettelægges på baggrund af en kompetencevurdering, dvs. en vurdering af den uddannelse og erfaring, du allerede har. Din uddannelse bliver dermed i de fleste tilfælde kortere.ADGANGSKRAV TIL LAGEROPERATØR OG GODSCHAUFFØR

Adgangskrav til hovedforløbet.
Der er adgangskrav, når du skal videre på uddannelsens hovedforløb. For at kunne gå i gang med hovedforløbet og gennemføre uddannelsen, skal du have et bestået grundforløbsbevis og gennemført fagene:
 • Naturfag på F-niveau
 • Informationsteknologi på F-niveau
 • Dansk på F-niveau

Du vil i grundforløbet - og inden start på hovedforløbet - få mulighed for at tage følgende certifikater:
 • Truckcertifikat B
 • Førstehjælp på mellemniveau
 • Færdselsrelateret førstehjælp (Trafikrelateret førstehjælp)
 • Elementær brandbekæmpelse
For at starte på uddannelsens hovedforløb, skal du desuden have en uddannelsesaftale.

LEMU bruger cookies. Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de giver også info, om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Hvis du accepterer og/eller lukker denne besked, accepterer du vores brug af cookies. Læs mere om cookies på LEMU.dk