Login lemu.dk

Få adgang til over 300.000 forskellige produkter

Indtast din e-mail og få tilsendt din kode:

Fortryd
da

Swema Kanal Test

Elma Instruments
{{StockInfo.NotAllowedReason}}
{{stck.StockInfo.PrimaryStockLocation.DisplayName}} ({{stck.StockInfo.PrimaryStockLocation.Amount|number}} {{stck.StockInfo.PrimaryStockLocation.Uom}})
{{stck.StockInfo.PrimaryStockLocation.DeliveryTimeTxt}}
Leveringstid ej oplyst
{{stck.StockInfo.SecondaryStockLocation.DisplayName}}: {{stck.StockInfo.SecondaryStockLocation.Amount|number}} {{stck.StockInfo.SecondaryStockLocation.Uom}}
Særlige returbetingelser

Produktbeskrivelse

Typenr.:
LM Nr.:
Eget Varenr.:
5706445560424
6398950206
-
Rabatkode:
UNSPSC (v. 19.0501):
HS Code:
80160869012
41103311
90251180
Selv små utætheder kan hurtigt resultere i, at fem til ti procent af luften i ventilationskanalerne siver ud af systemet. Et lufttab på ti procent betyder, at anlægget skal bruge 33 procent mere energi for at opretholde samme effekt som et anlæg uden utætheder. Derfor er det en god forretning, at måle om ventilationskanalerne er tætte. Danske virksomheder kan i gennemsnit opnå en stor strømbesparelse til ventilation ved at have fokus på tættere ventilationskanaler. Tættere kanaler betyder, at en større del af den opvarmede luft i ventilationssystemet kan anvendes, og dermed bliver varmetabet ligesom energiforbruget mindre. Derudover reduceres støjen fra ventilationsanlægget, som samtidig yder optimalt og har lettere ved at sikre et behageligt indeklima for virksomhedens medarbejdere. Elma Instruments tilbyder nu Swema Kanaltester til tæthedskontrol af ventilationskanaler i henhold til Dansk/Europæisk standard: DS/EN 12237 og DS/EN 1507. Ved tilslutning af enten Type-K temperaturføler eller endnu bedre, den mere præcise varmetrådsprobe(SWA31) til Swema3000md, vil målingerne sammen med det indbyggede barometer foregå under 100% densitetskompensering. Udstyret virker på den måde, at den eksterne tryksensor via differenstryk, måler det tilførte luftflow gennem måleflangen. Den interne tryksensor i Swema3000md måler det påførte overtryk, i kanalen som skal trykprøves. I Swema3000 indtastes den trykprøvede kanals areal(A= 2r*phi*l), tæthedsklassen(A, B, C eller D) samt målerørets k-faktoren(aflæses på måleflangen). Når selve trykprøvningen startes køre kanaltesteren, styret af Swema3000md via frekvensomformeren, først op til et overtryk på 100 Pa i kanalen. Når målingen har stabiliseret sig vises den specifikke lækagemængden((l/s)/m2) i displayet. Med et enkelt tryk på ”pil op” på Swema3000md, hæves det påførte tryk i trin med 100 Pa adgangen, indtil kanalsystemet er prøvet med i alt 400 Pa overtryk. Den specifikke lækagemængde vises for hvert tryktrin i displayet efter prøvningen, som naturligvis let kan gemmes i instrumentets hukommelse og senere overføres til fx PC, for videre dokumentation. Udover at den specifikke lækagemængde er vist i displayet, vises efter test også et ”Test passed” eller ”Test Failed” i forhold til den indtastede klassificering. Herved er muligheden for fejl fortolkning af resultatet umuliggjort. Swema Kanaltester kan med den medleverede ”store målerør” trykprøve anlæg med et kanalvægareal mellem 17 – 91 m2, trykprøvet i forhold til tæthedsklasse A(den for instrumentet mest krævende klasse). Under tilbehør finder du det ” lille målerør” som anvendes ved trykprøvning, hvis arealet af den trykprøvede kanalvæg er mellem 3 – 25 m2(tæthedsklasse A). Enheden er bygget ind i et robust bærestativ som gør det nemmere at transportere, da opstillingen samlet vejer gode 18kg. Udstyret består af en radial ventilator med frekvensomformer, diverse slanger, stort målerør (17m2?Areal?91m2). For at gennemføre en tæthedsprøvning af en kanal skal der udover selve kanaltesteren, anvendes et Swema3000md måleinstrument og en SWA10 tryktransducer.

Ingen

;