Login lemu.dk

Få adgang til over 300.000 forskellige produkter

Indtast din e-mail og få tilsendt din kode:

Fortryd
da

 

 

Viden om vand - sammen om bæredygtige vandinstallationer

 

Det er vigtigt, at vi omgås vand med ansvarlighed. At vi bruger det med omtanke, får mest muligt ud af det og behandler det, så det bevarer sin sundhed og kvalitet. Derfor stilles der også flere og flere krav til bygningers tilstand – både ved nybyg og renovering når det kommer til vandinstallationer. Hos Lemvigh-Müller ønsker vi at hjælpe vores kunder med at se faldgruber og muligheder indenfor optimering af vandinstallationer til gode for vores alle sammens drikkevand. Vi sætter formål foran produkter og sammensætter helt konkrete løsninger, der kan optimere vandinstallationerne i din bygning.  

På denne side kan du læse om tre højaktuelle fokuspunkter, når man taler om bygningers og byggeriers sundhed og tilstand.

 

 


 
 

SUNDE VANDINSTALLATIONER

Bygningsejere har ansvaret for bygningens drikkevand og generelle sundhed og kan få påbud om nedlukning og udbedring, hvis der er skøn om nærliggende fare for, at vandet kan være sundhedsskadeligt. Det kan have store sundhedsmæssige og økonomiske konsekvenser.

Mange problemer i vandinstallationer kan dog forebygges og helt undgås, hvis man ser på løsningerne som en helhed og ikke kun på de enkelte produkter.

 

Download materiale

 

 


 
 

VANDBESPARELSE

Drift og produktion kræver et stort vandforbrug – både i private virksomheder og offentlige institutioner. Men der kan være penge at spare, hvis man investerer i vandbesparende produkter og teknologi. For at opnå vandbesparelser der batter noget, er det dog vigtigt ikke kun at se på det enkelte produkt – det største potentiale findes i den samlede løsning.

Få mere at vide om de muligheder, du har til rådighed, og om de økonomiske besparelser der kan opnås ved at tænke fremadrettet og bæredygtigt.

 

Download materiale

 

 


 
 

KORROSION

Korrosionsforebyggelse og reparation koster hvert år det danske samfund flere milliarder kroner, og hvis en bygnings drikkevandskvalitet bliver kompromitteret som følge af korrosion, placeres ansvaret hos enten bygningsejeren eller VVS-installatøren.

Læs mere om korrosion og få hjælp til at identificere risikoområder samt hvilke rørmaterialer som anses for at være sikrest.

 

Download materiale

 

 


 

 

Ved at optimere jeres vandinstallationer kan I gøre en forskel for driftsøkonomien, medarbejdernes sundhed og miljøet.
Gevinsten er kæmpestor – indsatsen er til at overskue.
Vi hjælper jer nemlig gennem tre simple trin, hvor vi gennemgår jeres vandinstallationer og udarbejder en rapport, og på den baggrund kommer med et forslag til de bedste løsninger.

 

 
 

1. Screening

Ved en screening fra en af Lemvigh-Müllers eksperter kan I forebygge bygningens vandinstallationer mod dyrt og miljøbelastende vandspild og sundhedsskadelige bakterier – herunder Legionella. Eksperten gennemgår installationerne, og spotter potentialet og optimeringsmulighederne ift. vandbesparelser og -kvalitet.

 

2. Rapport

Efter screening får I en rapport, der viser tilstanden på jeres vandinstallationer. Den afdækker eventuelle skader, fejl og mangler og faldgruber der kan medføre hensigtsmæssige risici. Rapporten vil også synliggøre, hvor forebyggelse er mulig og samtidig give et klart billede af de muligheder, der er for bedre og mere miljørigtige installationer, samt hvilke investeringer der er nødvendige, og hvor lang tilbagebetalingstiden er.

 

3. Installation

Hvis I vælger at følge rapportens anbefalinger, hjælper Lemvigh-Müller med at finde den helt rigtige løsning. Vi tilbyder produkter fra branchens førende producenter - og sparring og vejledning til udførelse og vedligeholdelse af jeres nye vandinstallation. Farvel til at bruge for mange penge på vand, Legionella-bekymringer og dårlige miljøløsninger – og hej til en grønnere hverdag, med miljøvenlige besparelser og løsninger.

 
     Book Screening

 

 

 


     

Vidste du at

  • 10 % af større brugsvandsinstallationer indeholder sundhedsfarlige bakterier. Siden 2013 har der været anmeldt 250 % flere tilfælde af Legionella i danske vandinstallationer1.
  • Legionella formerer sig kraftigt i temperaturerne 20-50°C og det er derfor vigtigt at hele bygningens vandinstallation er i balance for at undgå bakterieopbygning2.
  • Erhvervsbygninger oplever i stigende grad vandskader, som skyldes tæring af skjulte rørinstallationer, og i 2019 oversteg statistikken 10.000 anmeldelser som alle kunne adresseres til skjulte rørinstallationer. Oftest skyldes tæringen en uhensigtsmæssig sammensætning af materialer, hvilket over tid skaber materialelegeringer og dermed lækage3.

1:https://www.ssi.dk/sygdomme-beredskab-ogforskning/sygdomsovervaagning/l/legionella-pneumoni-2019
2:https://www.ssi.dk/sygdomme-beredskab-og-forskning/sygdomsleksikon/l/legionaersygdom
3:https://www.forsikringogpension.dk/statistik/vandskader/

;