Login lemu.dk

Få adgang til over 300.000 forskellige produkter

Indtast din e-mail og få tilsendt din kode:

Fortryd
da

 

 

Viden om vand - sammen om sundere vandinstallationer

 

Der kan være mange udfordringer med vandinstallationer i bygninger, men der er et stort potentiale for dig som installatør i at fokusere på mulighederne for udbedring og forebyggelse. En af måderne, hvorpå man kan undgå de mest kendte problemer i vandinstallationer, er ved at kigge på løsningerne som helhed – og ikke kun på de enkelte produkter. På den måde kan man opnå de bedste resultater og fremtidssikre installationerne.  

Her på siden kan du læse mere om tre essentielle fokuspunkter for dig som installatør, når det kommer til vandinstallationer.

 

 


 
 

SUNDE VANDINSTALLATIONER

De fleste bygninger har perioder med et svingende vandforbrug. Det betyder, at der med tiden kan forekomme et højt antal bakterier i drikkevandet, som potentielt kan være sundhedsskadelige. Men med de rigtige installationer og produkter kan risikoen for bakterier reduceres. Det er her, at du som installatør spiller en afgørende rolle i at sikre, at vi holder det vand, vi lukker ind i vores bygninger, rent og sundt.

Bliv klædt på til at vejlede dine kunder bedst muligt, og vælg de mest optimale produkter i nye og eksisterende installationer.

Se webinar         Download guide

 

 


 
 

VANDBESPARELSE

Der findes mange vandbesparende produkter, og med korrekt forståelse for sammensætningen af vandbesparende løsninger kan man opnå store økonomiske besparelser, som kan have enorm betydning for driftsøkonomien. For at opnå vandbesparelser der batter noget, er det vigtigt ikke kun at se på det enkelte produkt – det største potentiale findes i den samlede løsning.

Her kan du lære mere om, hvordan du sammensætter vandbesparende produkter, så dine kunder får den mest optimale og værdifulde løsning.

Se webinar         Download guide

 

 


 
 

KORROSION

Forkert materialesammensætning, manglende indblik i faldgruber, den geografiske forskel i vandets hårdhed og generel manglende forståelse for emnet korrosion kan medføre mange rør-skader og reklamationer til dig som VVS-installatør. Forståelse for korrosion er derfor et konkurrenceparameter, som kan hjælpe dig med at sælge din ekspertise, og højne standarden for valg af produkter.

Bliv klogere på korrosionsfrie løsninger og de salgsargumenter du kan sætte i spil over for kunden.

Download guide

;