Login lemu.dk

Få adgang til over 300.000 forskellige produkter

Indtast din e-mail og få tilsendt din kode:

Fortryd
da

VE-uddannelse Varmepumper


Bliv certificeret VE-installatør i varmepumper

VE-uddannelsen Varmepumper er et af de krav der stilles for at blive godkendt VE-installatør.

For at blive VE-godkendt skal man:
1. Have mindst én VE-uddannet medarbejder
2. Tilpasse og have godkendt sit kvalitetssikringssystem af en kontrolinstans
3. Ansøge om optagelse i ordningen hos Energistyrelsen

Med denne uddannelse opfylder du uddannelseskravet og opnår viden om og kompetencer indenfor alle typer varmepumper.

Målgruppe
Installatører som ønsker at blive certificeret og godkendt VE-installatør. Målgruppen for uddannelsen er el- og VVS-branchen samt andre klima-installatører, der sælger, vejleder om, installerer og servicerer alle typer varmepumper.

Udbytte
Du lærer at installere, indregulere og rådgive om varmepumper. Du får en grundlæggende viden om forskellige varmepumpesystemers virke og driftsprincipper, og du får kendskab til dimensioneringsgrundlaget for jordslanger og geotermiske ressourcer.

Du bliver også i stand til at vejlede kunder om oplagte energibesparende foranstaltninger i forbindelse med etablering af varmepumper og formidle din viden på en let forståelig måde.

Uddannelsen giver 5 ECTS-point.

Indhold

  • Opsætning og montering af varmepumper og systemer til overfladenær udnyttelse af geotermisk energi
  • Indregulering af anlæg og slutafprøvning
  • Aflevering af anlæg til kunde

Underviser
På uddannelsen underviser en faglærer fra UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole.

Praktiske Informationer
Bærbar PC skal medbringes. På uddannelsen arbejdes der med app, som skal downloades og bruges undervejs i uddannelsesforløbet.

Varighed
Uddannelsen omfatter 4 dage fordelt over ca. 4 uger samt eksamen, i alt 5 dage. Imellem undervisningsdagene skal der indlægges tid til lektier og selvstudier, som vil være afgørende for at kunne bestå den afsluttende eksamen.
Undervisningsdagene afvikles i tidsrummet 08.00-16.00.
OBS: Ved højt deltagerantal på kurset vil eksamen foregå over 2 dage, Dato for eksamen meddeles af instruktøren efter kursusstart.


StedDato
Pris
Kr. 7,800.00 pr. kursist ekskl. moms. Beløbet dækker forplejning og materialer til uddannelsen.

Bemærk: Modulet bruges til at certificere dig som VE installatør for varmepumper (men ikke F-gas certifikat til håndtering af kølemiddel). Læs om KMO-kursus her >>.

Læs mere om VE godkendelsesordningen på Energistyrelsens hjemmeside under fanen Uddannelse og kompetenceløft https://ens.dk/ansvarsomraader/energibesparelser/byggeri-og-renovering

Adgangskrav
Der er direkte adgang til uddannelsen for autoriserede El- og VVS-installatører samt montører med minimum to års erfaring med varmepumper. Øvrige deltagere bedes kontakte os på 3695 7303 eller sende en mail til kursusadmin@lemu.dk.

Støttemuligheder
Afhængig af din faglige baggrund og den overenskomst du er ansat på, er der mulighed for at søge støtte fra Omstillingsfonden, SVU og/eller kompetencefonde.

Omstillingsfonden: Dette er et tilskud der kan søges af faglærte til deltagerbetalingen – men kun hvis der er penge tilbage. Personer med en videregående uddannelse, dvs. installatører kan ikke få støtte fra omstillingsfonden.

SVU: Statens Voksen Uddannelsesstøtte kan søges af personer med højest en faglært uddannelse. SVU søges via NemId af den enkelte og kan give op til kr. 525,- pr. arbejdsdag der bruges på uddannelse. Der skal søges i rigtig god tid (2-3 uger før start) og minimum 37 timer i alt.

Kompetencefonde: Her er mange dækket af EVU – EL OG VVS branchens efteruddannelsessekretariat. Kontakt Tekniq, Dansk El-forbund eller Blik&Rør for at høre om mulighederne.

Er du derudover i tvivl om støttemulighederne, kan du kontakte chefkonsulent Hans Kjær Jørgensen fra UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole på hkj@ucl.dk eller 2496 9358.

Hvis du har spørgsmål til uddannelsen, er du velkommen til at kontakte Lemvigh-Müllers kursusadministration på tlf. 3695 7303.

Kursus ID: TEK2301

Ingen planlagte kurser.
Klik her for at tilmelde dig til venteliste
;