Login lemu.dk

Få adgang til over 300.000 forskellige produkter

Indtast din e-mail og få tilsendt din kode:

Fortryd
da

Verifikation


Kursus ID: IEA5703

Eftersyn, afprøvning og rapportering før idriftsættelse – (Slutkontrol)

Kurset tager afsæt i ”Installationsbekendtgørelsen”, der trådte i kraft 1.juli 2017.
BEK nr.1082 - Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse og drift af elektriske installationer.

Indhold
På dette kursus gennemgås ”Installationsbekendtgørelsens” krav til Verifikation, der omhandler eftersyn, afprøvning og rapportering før en elektrisk installation idriftsættes.
Eftersyn og afprøvning skal udføres efter den gældende udgave af HD 60364-6, Verifikation.
Rapportering skal være i overensstemmelse med bestemmelserne om slutkontrol i KLS.

Formålet med kurset er at sikre, at reglerne for idriftsættelse af elinstallationer er overholdt – alt relevant skal efterses, og alt relevant skal afprøves med måleudstyr (installationstester). Resultaterne fra eftersyn og afprøvning skal dokumenteres og gemmes.

Deltagerne bliver efter kurset i stand til at gennemføre eftersyn, afprøvning og rapportering i overensstemmelse med gældende lovgivning på området.
Den overvejende del af kurset omhandler afprøvning og praktisk brug af installationstester.

Teori
Hvad skal efterses: Ifølge HD 60364-6, § 6.4.2 er der 16 punkter, der skal efterses og dokumenteres.
På kurset gennemgås indholdet i de 16 punkter.

Hvad skal afprøves: Ifølge HD 60364-6, § 6.4.3 er der 10 punkter der skal afprøves og dokumenteres.
På kurset gennemgås indholdet i punkterne a) – j).
a) Gennemgående elektrisk forbindelse i ledere
b) Isolationsmodstand i installationen
c) SELV, PELV og separat strømkreds
d) Gulves og vægges modstand/impedans
e) Polaritetsprøve
f) Automatisk afbrydelse af forsyningen
g) Supplerende beskyttelse
h) Afprøvning af fasefølge
i) Funktionsprøver
j) Spændingsfald

Praksis
På kurset vil der være opstillet testsimulatorer og øvelser, hvor praktisk anvendelse af installationstester til afprøvning af punkterne a) - j) er muligt. - Der vil på kurset være installationstestere af forskellige fabrikater til fri afbenyttelse. Bedst er det dog, at medbringe sin egen installationstester.

Forudsætninger og undervisningsniveau
Niveau 3 - Erfaren, med faglig baggrund og uddannelse. Kurset henvender sig primært til faglært personale inden for el-branchen.

Pris
Kr. 2,395.00 pr. person ekskl. moms.

Deltagere
Min. 8 personer - max. 12 personer

Kurset afholdes ved 8 tilmeldinger og du bliver kontaktet omkring tid og sted. Din tilmelding til venteliste er ikke bindende.

Ingen planlagte kurser.
Klik her for at tilmelde dig til venteliste

;