Login lemu.dk

Få adgang til over 300.000 forskellige produkter

Indtast din e-mail og få tilsendt din kode:

Fortryd
da

VIDEN-OM-VAND - SUNDE VANDINSTALLATIONERDen ringe vandkvalitet i mange brugsvandsinstallationer har i stigende grad fået samfundets fokus. Blandt andet har Covid19 medbragt perioder med stillestående vandinstallationer og dermed øget tilfælde af Legionella. Men Legionella er ikke den eneste problemstilling i bygningers vandinstallationer – der er rigtig mange faldgruber på vandinstallationer, som kræver en omhyggelig gennemgang, så installationerne er forebygget til at levere en sundere vandkvalitet.

Udbytte
Denne viden og fremgangsmåde lærer du på seminaret SUNDE VANDINSTALLATIONER, hvor vi går tæt på faldgruberne, lærer at risikovurdere en installation, samt hvad der skal til for at udbedre denne.
Med kurset lærer du ikke blot at være omhyggelig omkring egne installationer, men du får en viden som gør dig i stand til at screene en eksisterende installation. Dermed kan du hjælpe dine kunder til at optimere med henblik på at levere en sundere vandkvalitet, og faktisk leve op til deres forpligtelse som bygningsejer eller driftsansvarlig.

Med undersøgelser der viser, at mere end 10% af større brugsvandsinstallationer indeholder sundhedsfarlige bakterier, så er der her et stort potentiale forbundet med den viden du erhverver dig på kurset SUNDE VANDINSTALLATIONER.

Målgruppe
Kurset henvender sig ejere og ledende medarbejdere med ansvar for drift og udvikling af virksomheden.

Agenda

  • Velkomst og introduktion VIDEN OM VAND
  • Forudsætninger for en sund vandinstallation
  • Risikovurdering af teknikum
  • Vandets vej ud til tappestederne – spot faldgruber
  • Sådan forebygger du installationen mod Legionella
  • Tilbagestrømssikring – lær at screene
  • VIDEN OM VAND i praksis – brug af guides

Undervisere
Palle Jespersen, Kemper GmbH
Thomas Knudsen, Grohe
Anders Christensen, Lemvigh-Müller

Varighed
Kurset har en varighed af 3 timer og afvikles fra kl. 09.00 – 12.00.

Pris og forplejning
Kr. 0.00 pr. person ekskl. moms. inkl. forplejning.

Det er GRATIS at deltage, og vi serverer en lettere forplejning.
Ved udeblivelse uden afbud modtager du en faktura på kr.300,-.

Kursus ID: TEK0403

Ingen planlagte kurser.
Klik her for at tilmelde dig til venteliste
;