Login lemu.dk

Få adgang til over 300.000 forskellige produkter

Indtast din e-mail og få tilsendt din kode:

Fortryd
da

Maskindirektiv & CE-mærkning


Er du klar til at hjælpe dine kunder med sikre maskiner og CE-mærkning?

Målgruppe
Alle der arbejder med maskiner og anlæg eller har ansvar for gennemførelse af CE-mærkning og dermed risikovurdering: Maskinfabrikanter, maskinkonstruktører. Rådgivere, industriteknikere og el-installatører, der arbejder med fremstilling eller ændringer af maskiner og maskinindkøb.

Udbytte
Kurset er en introduktion til Maskindirektivet og de harmoniserede standarder som maskinfabrikanten bruger under fremstillingen af maskiner. Du får kendskab til de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav som danner det egentlige grundlag for, at maskinfabrikanten kan levere en sikker maskine.

Du lærer at gennemføre CE-mærkningsproceduren af maskiner efter det nye maskindirektiv og nyeste standarder. Efter kurset er du bedre til at undgå mange af de tvivlssituationer, der opstår i hverdagen i forbindelse med CE-mærkningsproceduren og regler mv.

Indhold
Maskinfabrikantens ansvar og hvornår ansvaret ligger ved slutkunden (brugeren), gennemgås så du ved hvordan du skal forholde dig i forhold til fremstillingen af maskiner med også ved samarbejde med andre leverandører, uanset om du er maskinfabrikant eller slutkunde.

Kurset giver dig svar på: Hvad skal der stå i overensstemmelseserklæringen? Hvad kan faldgrupperne være og hvem har ansvaret? Hvad betyder de Væsentlige Sikkerheds og Sundhedskrav for virksomhederne? Hvordan bruger du dem? Du får kendskab til maskinsikkerhed og risikovurdering ud fra tre vigtige og nyeste standarder.

På kurset gennemgår vi bl.a:

  • Arbejdsmiljøloven (LBK 1072) og Bek. 1109 – Anvendelse af tekniske hjælpemidler
  • Maskindirektivet 2006/42/EF
  • Fabrikanten og dennes ansvar og mindstekrav
  • De væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav
  • Generelle principper for konstruktion – Risikovurdering og risikonedsættelse (DS/EN ISO 12100:2011)
  • Risikovurdering – Del 2: Praktisk vejledning og metodeeksempler (DS/ISO/TR 14121-2:2012)
  • Sikkerhedsrelaterede dele af styresystemer – Del 1: Generelle principper for konstruktioner (DS/EN ISO 13849-1:2008)

Risikovurdering, valg af sikkerhedskategori, nødvendig dokumentation, overensstemmelseserklæringer og CE-mærkning samt ansvar. Principperne og fremgangsmåden gennemgås i forbindelse med en praktisk opgave.

Varighed
1 dag. Kl. 09.00-16.00

Pris
Kr. 2.150,00 pr. person ekskl. moms. inkl. forplejning.

Kursus ID: IEA5425

Ingen planlagte kurser.
Klik her for at tilmelde dig til venteliste
;