Login lemu.dk

Få adgang til over 300.000 forskellige produkter

Indtast din e-mail og få tilsendt din kode:

Fortryd
da

CSR politik

Lemvigh-Müller ønsker at være medvirkende til at vores medarbejdere og vores omgivelser behandles på den mest socialt ansvarlige måde.

Derfor har Lemvigh-Müller valgt at anvende anerkendte rammeværker og metoder i dets CSR arbejde, herunder:
 • UN Global Compacts (UNGC) 10 principper for ansvarlig virksomhedsførsel
 • UN Guideing Principles (UNGP) for retningslinjer indenfor menneskerettigheder
 • OECD retningslinjer for multinationale virksomheder

Lemvigh-Müller prioriterer sit CSR-arbejde inden for tre hovedområder, hvilke vurderes at have den største betydning og derved til at bidrage til en positiv udvikling af virksomheden og omgivelserne. Disse er som følger:

Mennesker

Lemvigh-Müller anser sine medarbejdere for at være den bærende kraft for at få virksomheden til at fungere optimalt i dagligdagen, og det er derfor en naturlig del af de grundlæggende værdier at vægte medarbejdere og medmennesker højt.

Derfor arbejder Lemvigh-Müller for at:

 • udvikle medarbejderne, så de motiveres til og kan udføre deres arbejde på en social, sikker og ansvarlig vis, samt udvikle deres personlige evner. Al uddannelse og udvikling vil ske under hensyntagen til både medarbejderens og virksomhedens behov
 • integrere medarbejdere i virksomheden uanset køn, race, hudfarve, religion, politisk anskuelse, seksuel orientering, social oprindelse, etnisk oprindelse, alder eller handicap. Diskrimination accepteres ikke af nogen art
 • sikre medarbejderne behandles ansvarligt i forbindelse med organisatoriske ændringer
 • sikre medarbejdernes erhvervsevne gennem målrettet arbejde med at sikre et godt arbejdsmiljø
 • respektere menneskerettighederne som defineret i UNGP
 • imødegå korruption og bestikkelse som defineret iht. UNGC

 

Miljø

Som led i bestræbelserne på i alle forhold at tage størst muligt hensyn til det eksterne og interne miljø arbejder Lemvigh-Müller for at:

 • søge at reducere de miljømæssige belastninger, som følge af sine handlinger, ved at minimere alle former for udledninger, støj og forbrug af energi.

Leverandører

Lemvigh-Müller vil arbejde for, at:

 • sikre leverandørernes samfundsansvar ved at få underskrevet Lemvigh-Müllers adfærdkodeks (Code of Conduct) af relevante leverandører
 • evaluere og eventuel auditere de vigtigste leverandører, for at sikre at krav og forventninger efterleves;