Login lemu.dk

Få adgang til over 300.000 forskellige produkter

Indtast din e-mail og få tilsendt din kode:

Fortryd
da

Miljøpolitik

Som led i vore bestræbelser på i alle forhold at tage størst muligt hensyn til det eksterne og interne miljø skal vi:
  • søge at reducere de miljømæssige belastninger, som følge af vore handlinger, ved at minimere alle former for udledninger, støj og forbrug af energi samt anvende miljøbevidste leverandører
  • sikre at lovgivningen og bestemmelser på området er kendte og bliver efterlevet
  • uddanne og motivere vore medarbejdere til at efterleve denne politik
  • kommunikere åbent - både eksternt og internt - om vort miljøansvar

Vi betragter national lovgivning og internationale konventioner som minimum standard.

 ;