Login lemu.dk

Få adgang til over 300.000 forskellige produkter

Indtast din e-mail og få tilsendt din kode:

Fortryd
da

Projektledelse og teknisk entreprisestyring


Akademimodul

Med Projektledelse og teknisk entreprisestyring får du nye værktøjer og metoder til de daglige opgaver i din installationsvirksomhed.

Målgruppe
Akademimodulet er til dig, som arbejder inden for det tekniske område, hvor du vil lære mere om projektledelse.

Udbytte
Du lærer at planlægge, organisere og styre daglige arbejdsopgaver og større entrepriser, hvor du kan udarbejde og formidle udbuds- og tilbudsmaterialer samt beregne pris og afgive tilbud.

Efter Projektledelse og teknisk entreprisestyring kan du:
· anvende værktøjer og metoder til at opbygge en projektorganisation, herunder projektledelsesværktøjer
· i et fagligt og tværfagligt samarbejde lede installationstekniske projekter og entrepriser samt daglige opgaver i en installatørvirksomhed.

Indhold
Med viden om planlægning og organisering samt ledelse og styring af opgaver, projekter og entrepriser, lærer du at anvende værktøjer og metoder til at opbygge en projektorganisation, herunder projektledelsesværktøjer.

Du får kompetencer til at håndtere rollen både som rådgiver og som projekt- eller entrepriseleder.

Du får viden om:
· projekt- og entrepriselederens funktion, opgaver og rolle samt ansvar ved udførelsen af projekter og entrepriser
· relevante love og regler samt ansvar, forpligtelser og rettigheder i forbindelse med entrepriser
· moderne kalkulationsmetoder og tidssvarende programmer til prisberegning
· procedurer og regler i forbindelse med tilbudsgivning og indgåelse af aftaler
· projektmodeller og styringsprocesser samt projektarbejdsformens metoder og redskaber.

Underviser
På uddannelserne underviser en faglærer fra UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole.

Praktiske Informationer
Bærbar PC anvendes. På uddannelsen arbejdes der med app, som skal downloades og bruges undervejs i uddannelsesforløbet.

Niveau
Modulet hører under akademiuddannelsen i EL-installation og kan tages som en del af den fulde akademiuddannelse eller som et enkeltfag. Projektledelse og teknisk entreprisestyring er et valgfrit modul.

Varighed
Uddannelsen omfatter 8 dage fordelt over ca. 8 uger inkl. eksamen. Imellem undervisningsdagene skal der indlægges tid til lektier og selvstudier, som vil være afgørende for at kunne bestå den afsluttende eksamen. Undervisningsdagene afvikles i tidsrummet 08.00-16.00.


StedDatoer
Lemvigh-MüllerIngen aktuelle datoer
Pris
Kr. 9.700,00 pr. kursist ekskl. moms. Beløbet dækker forplejning og materialer til uddannelsen.


Adgangskrav
Der er direkte adgang til faget for personer med en relevant erhvervsuddannelse, herunder elektrikere og VVSere. Generelt gælder at du skal have en teknisk erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse og minimum 2 års relevant erhvervserfaring.

Støttemuligheder
Afhængig af din faglige baggrund og den overenskomst du er ansat på, er der mulighed for at søge støtte fra Omstillingsfonden, SVU og/eller kompetencefonde. Vi sender dig yderligere information om mulighederne og står til rådighed hvis du har spørgsmål.

Spørgsmål
Hvis du har spørgsmål til uddannelserne, er du velkommen til at kontakte Lemvigh-Müllers kursusadministration på tlf. 3695 7303 eller kursusadmin@lemu.dk

Ingen planlagte kurser.
Klik her for at tilmelde dig til venteliste

;