Login lemu.dk

Få adgang til over 300.000 forskellige produkter

Indtast din e-mail og få tilsendt din kode:

Fortryd
da

Konfliktmineral-politik

"Vi er menneskelige" er en af ​​Lemvigh-Müllers kerneværdier

Derfor tager Lemvigh-Müller afstand til ressourcer, der kan have bidraget til konflikter eller brud på menneskerettighederne, hvilket også omfatter konfliktmineraler, herefter 3TG.

(I øjeblikket er: columbit-tantalit (coltan, nobium og tantal), cassiterit (tin), guld og wolframit (wolfram) og deres afledte mineraler udvundet i Den Demokratiske Republik Congo (DRC) og i de tilstødende lande, defineret i HR 4173, Wall Street Reform og forbrugerbeskyttelsesloven Dodd Frank Section 1502, omfattet at 3TG.)

Lemvigh-Müller køber ikke 3TG mineraler direkte fra miner eller værker.

Som grossist bruger Lemvigh-Müller sin indflydelse og viden til at skabe opmærksomhed omkring 3TG-kravene igennem vores forsyningskæde. Derfor forventer og kræver Lemvigh-Müller af sine leverandører at købe materialer fra socialt ansvarlige leverandører.

Samtidig forventer Lemvigh-Müller, at alle leverandører overholder Dodd-Frank-forordningen (http://www.sec.gov/rules/final/2012/34-67716.pdf), og at de er i stand til at fremsende alle nødvendige erklæringer efter anmodning.

Lemvigh-Müller kræver, at alle leverandører leverer konfliktmineralerklæringer ved brug af CMRT ”Conflict Minerals Reporting Template”, eller at de på anden måde erklærer, at de vil gennemføre ”due diligence” for konfliktmineraler.

Enhver leverandør, der ikke overholder disse krav, vil blive gennemgået af Lemvigh-Müllers indkøbsorganisation for fremtidige forretning.

Lemvigh-Müller vil hjælpe sine kunder med at implementere deres konfliktmineralprogrammer.
 


;