Login lemu.dk

Få adgang til over 300.000 forskellige produkter

Indtast din e-mail og få tilsendt din kode:

Fortryd
da

Konfliktmineral-politik

I Lemvigh-Müller ønsker vi at drive vores forretning på en ansvarlig og etisk forsvarlig måde.

Derfor tager vi afstand fra brugen af ressourcer, der kan være udvundet på baggrund af konflikter eller brud på menneskerettigheder. Dette inkluderer konfliktmineraler, herefter betegnet 3TG.

(På dette tidspunkt inkluderer dette: columbit-tantalit (coltan, niobium og tantal), tin, tungsten og guld, samt afledte materialer, fra minedrift i Den Demokratiske Republik Congo (DRC) og tilstødende lande, som det er defineret i Europa-Parlamentet og Rådets forordning 2017/821 af 17. maj 2017 og i H.R. 4173, the Wall Street Reform and Consumer Protection Act Dodd Frank Section 1502.)

Som en konsekvens heraf køber Lemvigh-Müller ikke 3TG-mineraler direkte fra miner eller smelteværk.

I Lemvigh-Müller bruger vi vores indflydelse og viden som grossist til at skabe opmærksomhed om 3TG kravene hele vejen igennem vores værdikæde. I tillæg forventer og kræver vi af vores leverandører, at de indkøber materialer fra leverandører, der agerer socialt ansvarligt.

Vi forventer desuden, at alle vores leverandører overholder Europa-Parlamentet og Rådets forordning 2017/821 af 17. maj 2017 og US Dodd-Frank regulation Section 1502, i the Wall Street Reform and Consumer Protection Act. Disse beskriver de forpligtelser ift. due diligence i forsyningskæden, som importører af 3TG-mineraler, der stammer fra konfliktramte og højrisiko områder, har. EU-regulativet blev underskrevet i juni, 2017, og kravene for EU-importører gælder fra 1. januar, 2021.

I Lemvigh-Müller forventer vi, at alle vores leverandører er i stand til at tilvejebringe en konfliktmineralrapport eller -erklæring, eller at de på anden vis erklærer, at de har implementeret eller vil implementere due diligence i relation til konfliktmineraler.

Enhver leverandør, der ikke møder disse krav, vil blive gransket af vores indkøbsorganisation i relation til fremtidigt samarbejde.

I Lemvigh-Müller hjælper vi gerne vores kunder med at implementere deres konfliktmineral-program.

 
 
;