Login lemu.dk

Få adgang til over 300.000 forskellige produkter

Indtast din e-mail og få tilsendt din kode:

Fortryd
da

Bæredygtighedspolitik

I Lemvigh-Müller er bæredygtighed lig med ansvarlighed for både mennesker og miljø.
Vores tilgang til bæredygtighed er i høj grad drevet af vores kunders efterspørgsel og behov inden for dette område.
Strategien LM 4.0 skal sikre, at Lemvigh-Müller er den foretrukne forretningspartner for vores leverandører samt kunder i industrien, byggeriet og installationssektoren, og at vi er kendetegnet som en ansvarlig, kompetent og kundedrevet virksomhed.

En afgørende faktor for, at vi er leverandørernes og kundernes foretrukne forretningspartner er, at vi har fokus på at tilbyde løsninger, som bidrager til den grønne omstilling af vores kunders forretning.

Vi er bevidste om, at vi både skal arbejde med bæredygtighed internt i Lemvigh-Müller ved at have fokus på ”orden i eget hus” samtidig med, at vi bidrager til kundernes bæredygtighedsarbejde.
 
Igennem vores bæredygtighedsarbejde forpligter vi os bl.a. til at:
  • Overholde gældende love og øvrige bindende forpligtelser på området
  • Uddanne og motivere medarbejderne til at bidrage til at reducere virksomhedens og kundernes miljøbelastning
  • Reducere den miljømæssige påvirkning ved frembringelse, brug og bortskaffelse af produkter samt processer internt i Lemvigh-Müller
  • Benytte vores indsamlede data til systematiske og løbende forbedringer på bæredygtighedsområdet samt i vores ledelsessystem
  • Bidrage med viden til at fremme bæredygtig udvikling i industrien, byggeriet og installationsbranchen og finde bæredygtige løsninger i samarbejde med både kunder og leverandører og andre relevante interessenter
  • Kommunikere åbent om vores bæredygtighedsarbejde
  • Tage et socialt ansvar og arbejde aktivt med dette område. Dette handler bl.a. om indgåelse af uddannelsesaftaler for elever, samarbejde med jobcentrene samt at arbejde med mangfoldighed i bred forstand. ;