Login lemu.dk

Få adgang til over 300.000 forskellige produkter

Indtast din e-mail og få tilsendt din kode:

Fortryd
da

REACH-forordningen

Vi vil medvirke til, at vores medarbejdere og omgivelser behandles ordentligt

EU’s nye kemikaliereform – REACH-forordningen – trådte i kraft den 1. juni 2007 og vil blive implementeret trinvist over 15 år.

REACH vil betyde, at virksomhederne får ansvar for bevise, at kemikalier kan anvendes sikkert og uden risiko for mennesker og miljø. Det kræver dermed en større kommunikation mellem leverandører og brugere. REACH vil også betyde, at virksomheder får større viden om kemiske stoffers sikkerheds- og miljømæssige egenskaber.

I REACH henseende betragtes Lemvigh-Müller som distributør og downstreambruger af kemiske produkter. For Lemvigh-Müllers vedkommende betyder det, at vi vil sikre os, at vores leverandører får registreret de stoffer, som indgår i de produkter, vi sælger.
 
Efter opdateringen af REACH medio 2018 vil der for visse metallegeringers vedkommende forekomme mere end 0,1% indhold af bly. Dette er beskrevet i nedenstående dokument, som kan downloades.

REACH erklæring for metallegeringer fra Lemvigh-Müller >>


Skulle der alligevel være spørgsmål til vores arbejde med REACH, kan man henvende sig til
Kvalitets- og produktsikkerhedschef Dorte Munch-Laursen på doml@lemu.dk

 

 

;