Login lemu.dk

Få adgang til over 300.000 forskellige produkter

Indtast din e-mail og få tilsendt din kode:

Fortryd
da

Arbejdsmiljø politik

Lemvigh-Müller lægger vægt på at alle medarbejdere forlader virksomheden lige så sunde og raske som da de kom, både efter hver dag og når de forlader os efter endt ansættelse. Dette gøres gennem at:
 
 • Skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø, som til enhver tid er i overensstemmelse med relevant lovgivning, samt den tekniske og sociale udvikling i samfundet
 • Sikre at arbejdsforholdene sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarlige med fokus på:
 • Arbejdets udførelse
 • Indretning af arbejdsstedet
 • Tekniske hjælpemidler m.v.
 • Stoffer og materialer
 • Løse sikkerheds- og sundhedsspørgsmål selvstændigt, eller i samarbejde med arbejdsmarkedets organisationer og Arbejdstilsynet.

Virksomhedens arbejde omkring sikkerhed og sundhed organiseres i arbejdsmiljøgrupper og arbejdsmiljøudvalg. Arbejdsmiljøudvalgene skal planlægge, lede, rådgive og orientere om samt føre kontrol med sikkerheds- og sundhedsarbejdet inden for virksomheden.

Som led i vore bestræbelser på i alle forhold at tage størst muligt hensyn til arbejdsmiljøet skal vi:

 • Gennem et målrettet arbejdsmiljøarbejde sikre, at antallet af arbejdsulykker minimeres mest muligt
 • Søge, i det omfang det er muligt, at fjerne arbejdspladser, der medfører unødig nedslidning af medarbejderen
 • Uddanne og motivere vore medarbejdere til at efterleve denne politik
 • Kommunikere åbent - både eksternt og internt - om vort syn på arbejdsmiljø
 • Sanktionere overtrædelser af såvel arbejdsmiljølovens regler som egne bestemmelser

Vor arbejdsmiljøpolitik er fastlagt gennem en række delpolitikker, der sammen med vor arbejdsmiljøorganisation og løbende forbedringer af arbejdsmiljøarbejdet sikrer, at virksomheden kontinuerligt arbejder på at få et arbejdsmiljø, der er blandt det bedste for virksomhedens branche.

 ;