Login lemu.dk

Få adgang til over 300.000 forskellige produkter

Indtast din e-mail og få tilsendt din kode:

Fortryd
da

Social ansvar - CSR

Vi vil medvirke til, at vores medarbejdere og omgivelser behandles ordentligt

Vores overordnede CSR-prioritering er de tre hovedområder, som har den største betydning for både vores egen virksomhed og vores omgivelser, nemlig: mennesker, miljø og leverandører.

Mennesker

I Lemvigh‐Müller anser vi vores medarbejdere for at være den bærende kraft, når det gælder om at få virksomheden til at fungere optimalt i dagligdagen. Derfor arbejder vi på at:

 • uddanne vores medarbejdere, så de motiveres til og kan udføre deres arbejde på en social, sikker og ansvarlig måde, samt udvikle deres personlige evner. Al uddannelse og udvikling vil ske under hensyntagen til både medarbejderens og virksomhedens behov
 • sikre vores medarbejderes erhvervsevne gennem målrettet arbejde med at sikre et godt arbejdsmiljø
 • integrere medarbejdere i virksomheden uanset køn, race, hudfarve, religion, politisk anskuelse, seksuel orientering, social oprindelse, etnisk oprindelse, alder eller handicap. Vi tolererer ikke diskrimination af nogen art
 • sikre, at medarbejderne behandles ansvarligt i forbindelse med organisatoriske ændringer.

Miljø

Som et led i vores bestræbelser på i alle forhold at tage størst muligt hensyn til både det eksterne og interne miljø, arbejder vi på at:

 • reducere miljømæssige belastninger, som følge af vores forretningsaktiviteter ved at minimere alle former
  for udledninger og energiforbrug samt anvende miljøbevidste leverandører.
 • sikre at lovgivning og bestemmelser på området er kendte og bliver efterlevet af vores medarbejdere
 • uddanne og motivere vores medarbejdere til at efterleve denne politik.
 • kommunikere åbent om vores miljøansvar.

Vi betragter national lovgivning og internationale konventioner som en minimumsstandard.

EU’s kemikaliereform – REACH-forordningen >>

Leverandører

Lemvigh‐Müller er en grossistvirksomhed og er derfor afhængig af gode og gensidige relationer til vores leverandører. Vi arbejder derfor på at:

 • udvikle samarbejdet mellem Lemvigh‐Müller og vores leverandører til fordel for begge parter
 • etablere samhandelskontrakter med relevante leverandører, hvor krav og forventninger er specificeret, herunder en præcisering af kravene i vores Code of Conduct
 • evaluere de vigtigste leverandører, så vi sikrer at krav og forventninger på CSR-området efterleves

Indsatser og resultater
Læs mere om strategier, indsatser og resultater i den lovpligtige redegørelse om samfundsansvar efter årsregnskabsloven § 99 a. 

CSR-rapport for 2019
Læs redegørelsen her >>

CSR-rapport for 2018
Læs redegørelsen her >>

CSR-rapport for 2017
Læs redegørelsen her >>

CSR-rapport for 2016
Læs redegørelsen her >>

CSR-rapport for 2015
Læs redegørelsen her >>

CSR-rapport for 2014
Læs redegørelsen her >>

CSR-rapport for 2013
Læs redegørelsen her >>

CSR-rapport for 2012 
Læs redegørelsen her >>

CSR-rapport for 2011 
Læs redegørelsen her >>

CSR-rapport for 2010 
Læs redegørelsen her >> 

;