Login lemu.dk

Få adgang til over 300.000 forskellige produkter

Indtast din e-mail og få tilsendt din kode:

Fortryd
da

Kvalitets politik

Lemvigh-Müllers forretning er baseret på salg og levering af produkter og serviceydelser til virksomheder i installationssektoren, byggebranchen og industrien. Vi har en stærkt kundefokuseret tilgang i alle vores forretningsaktiviteter, og i samarbejde med vores leverandører, stræber vi efter at skabe mest mulig værdi for vores kunder ved at sikre høj kvalitet i produkter, leverancer, serviceydelser og det daglige samarbejde.
 
Med udgangspunkt i vores 2020-strategi, som har et erklæret mål om at sætte kunden i centrum og sikre ekstra vækst, vil vi arbejde med kvalitet ved at:
  • Være bevidste om, at vores kunder har forskellige krav, ønsker, forventninger og behov og være i tæt kontakt med den enkelte kunde, så vi forstår lige præcis deres virksomhed
  • Arbejde ud fra et helhedssyn på salgsaktiviteterne og kunderne
  • Sikre at vores varer og serviceydelser er nemt tilgængelige for kunderne, uanset hvilket kontaktpunkt de benytter
  • Fremelske og sikre en høj grad af kvalitetsbevidsthed i vores virksomhedskultur og organisationsprocesser
  • Effektivisere og løbende udvikle processer, procedurer, arbejdsmetoder og handlemåder
  • Sikre målrettet udvikling af medarbejdernes personlige og faglige kompetencer
  • Fremstå som og være en attraktiv arbejdsplads, så vi tiltrækker og fastholder medarbejdere med de fornødne kvalifikationer
  • Opbygge og vedligeholde et kvalitetsledelsessystem, som efterlever ISO 9001 og sikrer, at vi overholder gældende lovgivning, krav fra kunder og myndigheder samt andre relevante standarder
  • Sikre løbende forbedring af kvalitetsledelsessystemet gennem systematisk anvendelse af data som fx auditresultater, reklamationer, kundetilfredshedsanalyser, risikoanalyser og øvrige data, som understøtter virksomhedens forretningsprocesser


 ;