Login lemu.dk

Få adgang til over 300.000 forskellige produkter

Indtast din e-mail og få tilsendt din kode:

Fortryd
da

For leverandører

Udgangspunktet for vores indkøbsstrategi er, at vores forretning skal være effektiv og tilgodese vores kunders behov for sikker levering, konkurrencedygtig pris i forhold til kvalitet og professionel rådgivning

Vi ønsker at arbejde tæt sammen med vores leverandører om produkt- og markedsudvikling til fordel for hele værdikæden. Vi stiller store krav og har høje forventninger om kvalitet i forhold til pris, effektivt samarbejde og arbejdsdeling, elektronisk samhandel og informationsudveksling og fælles målsætninger.

Helt konkret forventer vi, at vores leverandører:

  • Overholder love, regler og internationale konventioner samt Lemvigh-Müllers "Supplier Code of Conduct"
  • Er pålidelige og loyale over for de aftaler, vi indgår
  • Hele tiden arbejder på at forbedre kvaliteten og effektiviteten af deres ydelser
  • Er kreative, engagerede, nytænkende og konkurrencedygtige
  • Er veldrevne virksomheder med et sikkert driftsgrundlag
  • Sikrer levering til tiden i den rette mængde og kvalitet
  • Fuldt ud er indstillet på at levere produktdokumentation i form af opdaterede billeder, varebeskrivelser og attributter

Til gengæld tilbyder vi adgang til et stort og attraktivt kundeunderlag, en motiveret og kompetent salgs- og serviceorganisation, et meget effektivt logistikkoncept og en af Danmarks mest benyttede e-handelsplatforme.

Lemvigh-Müller gennemfører mindst én gang om året forhandlinger med eksisterende og nye leverandører. Udvælgelsen af leverandører sker på baggrund af forskellige kriterier såsom pris, kvalitet, leveringssikkerhed markedspotentiale, udveksling af digital information samt vilje til handling, når det gælder fælles udvikling mv.

Hvis du er interesseret i at blive leverandør til Lemvigh-Müller og mener, at din virksomhed lever op til vores krav og forventninger til et godt samarbejde, er du velkommen til at kontakte vores indkøb/markedsafdeling eller udfylde denne formular.

Kontaktformular leverandører

;