Login lemu.dk

Få adgang til over 300.000 forskellige produkter

Indtast din e-mail og få tilsendt din kode:

Fortryd
da


VIDEN OM BÆREDYGTIGHED

Bæredygtighed fylder – i erhvervslivet, hos forbrugerne og politisk. Det har konsekvenser for din virksomhed i form af væsentligt øgede krav fra både kunder og lovgivning.

Samtidig giver den grønne omstilling kommercielle muligheder på grund af den øgede efterspørgsel efter mindre klimabelastende produkter og services.

En nøgle til at navigere i de nye love og kundekrav er viden – og dét kan vi hjælpe dig med! Som kunde hos Lemvigh-Müller får du bl.a. adgang til seminarer om bæredygtighed, sparring til at finde de bedste produkter og løsninger – og hjælp til at udforske det forretningspotentiale, som den grønne omstilling fører med sig.

Det kalder vi ”Viden om bæredygtighed”.

 

 

Det skal være nemt at arbejde med bæredygtighed

   

Viden om bæredygtighed på flere niveauer

Kravene til compliance på bæredygtighedsområdet er komplekse og kan være svære at gennemskue. De er også forskellige alt efter, hvor stor din virksomhed er, og hvilken branche du er del af. Vi hjælper dig med at få styr på og navigere i lovgivningen, så du lever op til de seneste krav, uanset om du er del af industrien, byggeriet eller installationsbranchen. Vi ved fx, hvad du skal have styr på, når det kommer til ESG-rapportering, EU-taksonomien, BR23, EPD’er og DGNB.

Viden om bæredygtighed handler også om at gribe det kommercielle potentiale i den grønne omstilling. Dét kan vi hjælpe dig med. Fx kan investering i grøn energi og energibesparende produkter som solpaneler og varmepumper både reducere din virksomheds energiomkostninger og CO2-udledning.

Og så ved vi, hvilke produkter du skal vælge, og hvilke løsninger du skal fokusere på, når du vil have en mere ansvarlig forretning.

 
   

 

Vær klar til de nye lovkrav

Det er vigtigt at være forberedt på nye lovkrav inden for bæredygtighedsområdet i god tid.
Det kan nemlig have betydelig indvirkning på virksomhedens drift og bundlinje.

Ved at være på forkant med nye lovkrav kan du skabe muligheder for vækst og skille dig ud i et marked, hvor kunder og
interessenter i stigende grad ønsker at samarbejde med ansvarlige virksomheder.

Du kan her få overblik over, hvad du skal være opmærksom på og
klar til i forhold til EU-lovgivning og andre regler på bæredygtighedsområdet:

 

EU-taksonomi

- Modvirke klimaforandringer
- Tilpasse til klimaændringer
- Vand- og havressourcer
- Cirkulær økonomi
- Forurening - Biodiversitet

Læs mere >>

 

 

BR23 – klimakrav til nybyggeri

Læs mere >>
 

CSRD – Corporate
Sustainability Reporting
Directive

ESG-rapportering

Læs mere >>

 
 

Emballagedirektiv
Udvidet producentansvar

Læs mere >>

 

CSDD – Corporate
Sustainability Due Diligence
Directive
- Menneskerettigheder og
miljø

Læs mere >>

 

 

ESPR – Ecodesign for
Sustainable Products Regulation

Læs mere >>

 

 

Kom godt i gang med dit klimaregnskab 

 

 

Et klimaregnskab hjælper dig med at identificere dine største CO2-udledninger, så du kan reducere klimapåvirkningen, opfylde rapporteringskrav, styrke dit omdømme og opnå økonomiske besparelser på energi- og ressourceområdet.

Der er tre kategorier inden for CO2-emissioner:

SCOPE 1
Omfatter direkte udledninger fra kilder, der er ejet eller kontrolleret af din virksomhed. Fx emissioner fra egne produktionsanlæg eller transportmidler.

SCOPE 2
Omfatter indirekte udledninger fra kilder, der er relateret til produktionen af den energi, som du forbruger – fx el, gas eller varme.

SCOPE 3
Omfatter alle andre indirekte udledninger, der er relateret til din virksomheds aktiviteter, men ikke er direkte ejet eller kontrolleret af din virksomhed selv. Det kan fx være udledninger fra produktionen af de varer, som du køber eller bruger i din produktion, installationer, byggerier, projekter mv.

Læs mere her

 

 

   

Sådan arbejder vi selv med bæredygtighedsrapportering

Som videnspartner på bæredygtighed skal vi kunne vise orden i eget hus. 

I rapporten kan du blive klogere på, hvordan vi selv arbejder med bæredygtighed, og hvordan det for os ikke bare er en strategi, men en handlingsplan der skal skabe forandringer.

 

Download


 

 

 

Har du styr på begreberne?

Det kan være svært at holde styr på de mange begreber og forkortelser inden for bæredygtighed.
Derfor giver vi her en forklaring på nogle af de allervigtigste.

 
ESG

ESG-data er ikke-finansielle data om bæredygtighed.

  • E = Environmental 
  • S = Social
  • G = Governance

På dansk:

  • E = Klima/miljø
  • S = Sociale forhold
  • G = Selskabsledelse

 

EPD

EPD står for Environmental Product Declaration. Det er den miljøvaredeklaration, som dokumenterer produkters miljømæssige egenskaber og CO2-aftryk. EPD’er er altid tredjepartsverificeret.

 

CoC

CoC er en forkortelse for Code of Conduct. Det er en virksomheds retningslinjer for ansvarlig og god praksis for medarbejdere og organisationen, samt de krav man stiller sine leverandører vedrørende miljømæssige, sociale og etiske forhold.

 

CSRD

CSRD er en forkortelse for Corporate Social Reporting Directive, som er det nye direktiv om bæredygtighedsrapportering.

 

UNGP

UNGP beskriver FN’s retningslinjer for menneskerettigheder og erhvervsliv og står for UN Guiding Principles in Business and Human Rights.

 

LCA

LCA er en forkortelse for Life Cycle Assessment. Med andre ord er det en livscyklusvurdering af et produkt og en metode, der bruges til at vurdere produktets miljøbelastning fra vugge til grav..

 

SCOPE 1, 2 og 3
  • Scope 1 = Direkte udledninger fra virksomheden
  • Scope 2 = Indirekte udledninger fra indkøb af energi
  • Scope 3 = Indirekte udledninger forbundet med værdikæden

 

 
 
CO2e

”E” står for equivalent. For at kunne sammenligne på tværs af de forskellige drivhusgasser, omregner man alt til CO2e. På den måde kan man se, hvor meget udledning en given drivhusgas vil svare til i CO2e.

 

DGNB

DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen) er en tysk certificeringsordning for bæredygtige bygninger, som fokuserer på miljømæssig, social og økonomisk bæredygtighed.

 

CSR

CSR står for Corporate Social Responsibility og handler om arbejdet med bæredygtighed og samfundsansvar. CSR bliver gradvist erstattet med ESG.

 

ESRS

European Sustainability Reporting Standards er et sæt standarder for miljø, social og ledelse, som virksomheder ifølge CSRD skal rapportere om.

 

UNGC

UNGC står for UN Global Compact. Det er et frivilligt initiativ for virksomheder og består af 10 generelle principper for virksomheders arbejde med samfundsansvar.

 

SBTi

SBTi står for Scienced Based Targets Initiative. Det er et non-profit initiativ, der sikrer, at en virksomheds klimamål stemmer overens med indfrielsen af målsætningen om at holde den globale temperaturstigning under 1,5 grader.

 

BR23

BR23 er den seneste version af Bygningsreglementet i Danmark og indeholder krav til dokumentation om nybyggeris samlede klimaaftryk gennem hele levetiden.

 


 

 Vælg produkter og løsninger,
der bidrager til den grønne omstilling

Understøtter den grønne
omstilling af energiområdet
– både til erhvervslivet og
slutbrugerne

Se mere

Spar på energien uden at
gå på kompromis med
komforten – og optimér
samtidig din driftsøkonomi

Se mere

En mere ansvarlig og
energieffektiv varmeløsning
– både til industrien og privaten

Se mere

Bliv godt klædt på til en
hverdag med elbil – både
i privaten og erhvervslivet

Se mere

 

 

Kontakt os
   

Har du spørgsmål omkring bæredygtighed og ESG?

Skriv til os på esg@lemu.dk

 

Nyheder - bæredygtighed

;