Login lemu.dk

Få adgang til over 300.000 forskellige produkter

Indtast din e-mail og få tilsendt din kode:

Fortryd
da

Diversitets- og inklusionspolitik

Diversitet og inklusion er medvirkende til at realisere Lemvigh-Müllers strategiske ambitioner om at fastholde en ansvarlig og kompetent organisation og være den bedste forretningspartner.
 
For Lemvigh-Müller handler diversitet ikke kun om de synlige diversitetsfaktorer - såsom køn, alder, etnicitet og synlig funktionsnedsættelse - men også om det usynlige såsom nationalitet, anciennitet, uddannelsesbaggrund, seksuel orientering, erfaring, usynlige diagnoser, læringspræferencer samt social og kulturel baggrund. Vi handler med integritet og stræber efter at tiltrække, udvikle og fastholde en mangfoldig arbejdsstyrke ved at fremme en respektfuld, engagerende, innovativ og åbensindet kultur, hvor alle unikke perspektiver og bidrag inddrages og anvendes.
 


De overordnede formål er at:
 • Skabe en langsigtet, sund forretning, ved løbende at forstå trends, tilpasse os og forstå det omkringliggende samfund, samt løfte det sociale ansvar, som en virksomhed af vores størrelse forpligter til.
 • Skabe en mangfoldig arbejdsstyrke med forskellige baggrunde, kompetencer og erfaringer. Dette er med til at udvide vores faglige og personlige horisont samt øge vores evne til at præstere i en foranderlig hverdag med en højere grad af kreativitet og opfindsomhed.
 • Fremme en inkluderende arbejdsplads, hvor vores medarbejdere føler sig accepteret, som de er. Vi anerkender, at mangfoldighed ikke automatisk fører til inklusion, medmindre alle føler sig hørt og værdsat. Derfor vil vi bestræbe os på at opretholde en positiv arbejdskultur, der tilskynder til respekt for forskelligartede holdninger.
 • Sikre respekt for basale menneskerettigheder, såsom anti-diskrimination og lige muligheder. Vi anerkender, at udviklingen af en ansvarlig virksomhedskultur altid må tage hensyn til disse menneskeretsprincipper, der er forudsætningen for respekt for vores ansatte, deres integritet og dermed Lemvigh-Müllers positive udvikling.
 


Dette opnås blandt andet ved, at:
 • Vores ledere fokuserer på fordomsfrit at tiltrække, fastholde og engagere alle deres medarbejdere på tværs af mangfoldighedsspektret.
 • Alle vores kollegaer agerer respektfuldt overfor hinanden og i overensstemmelse med internt definerede retningslinjer i Personalehåndbogen.
 • Vi definerer mål, der vil drive arbejdet med diversitet og inklusion, overvåger fremskridt og løbende forbedrer vores indsatser
 • Vi opdaterer vores processer og procedurer for at fremme diversitet og inklusion.
 • Vi løbende holder øje med vores risici ift. Indvirkninger på - fx diskrimination eller mangel på lige muligheder og forebygger eller afbøder disse.
 • Vi indtænker diversitet og inklusion i rekrutteringsprocessen for at sikre den optimale teamsammensætning og derved performance i dagligdagen.
 • Vi gennemgår og reviderer denne politik løbende.
 
 
;