Login lemu.dk

Få adgang til over 300.000 forskellige produkter

Indtast din e-mail og få tilsendt din kode:

Fortryd
da

Tilbudsvisning

Her på siden får du en gennemgang af tilbuds-detaljevisning

1:

Her kan du vælge mellem allerede oprettede adresser eller indtaste en ny.

2:

tilbud

Klik på  ”SØG I PRODUKTER” og tilføj varen direkte til tilbudet via + knappen på produktet.

Klik på  ”indlæs fra..” for at importere et excelregneark eller registrere linier via kvikregistrering.

tilbud

ALLE felter skal udfyldes for at tilføje ukendte varer.

Ukendte varer kan markeres som ydelse på linjen.

3:

tilbud

Indsæt Kalk %”: Indsæt kalkulations % på de markerede linjer.

Tilføj til: vælg”: Tilføj de markerede linjer til en registrering (Kurv, Tilbud, Lager eller Arb.forbrug).

Excel Eksport”: Exporter markerede linjer til Excel.

Slet markerede linjer

Klik på ”udfør” for at aktiver den valgte funktion.

4:

tilbud

Der kan tastes ny værdi i Tillæg % feltet eller direkte i Salgspris feltet.

5:

Tilbud

Opdater til d.d. gældende priser. Funktionen ændrer ikke på kalkulations %.

6:

Tilbud

 

Materiale sum og ydelses sum vises separat.

Materiale kalkulations % angives med negativt fortegn


Salgspris beregnes ud fra Indkøbspris eller Listepris.

Kalkulations % angives som Tillæg eller Avance  
Indtast ”Samlet Materialetillæg i %” og systemet beregner Tillæg/Rabat.

;