Login lemu.dk

Få adgang til over 300.000 forskellige produkter

Indtast din e-mail og få tilsendt din kode:

Fortryd
da

Whistleblower

Lemvigh-Müller-koncernen driver forretning med udgangspunkt i gældende love og høje etiske standarder. Skulle der alligevel ske hændelser, der er i uoverensstemmelse med disse, kan du indberette det via vores whistleblower-ordning.

Lemvigh-Müller-koncernens whistleblower-ordning og rapporteringssystem gør det muligt for medarbejdere, samarbejdspartnere og andre interessenter at rapportere alvorlige og følsomme hændelser på en fortrolig måde. Systemet skal bruges til at rapportere alvorlige og følsomme hændelser, som kan have en negativ indvirkning på Lemvigh-Müller-koncernens drift og resultater, og som på grund hændelsens karakter ikke kan rapporteres via de normale rapporteringskanaler.

 

Gå til indberetning

 

Whistleblower-vejledning

;