Login lemu.dk

Få adgang til over 300.000 forskellige produkter

Indtast din e-mail og få tilsendt din kode:

Fortryd
da

Whistleblower-vejledning

Denne vejledning hjælper dig med at vurdere, hvorvidt en hændelse er af alvorlig eller følsom karakter, samt hvilken rapporteringskanal der er den mest hensigtsmæssige at bruge.

Vejledningen er ikke udtømmende i forhold til, hvad der kan rapporteres via whistleblower-ordningen, men giver et overblik over de forskellige typer af hændelsesrapporteringer for alle interessenter. Du bør altid lægge din personlige vurdering til grund, før du rapporterer en hændelse via whistleblower-ordningen.

Fortrolighed

Al kommunikation via whistleblower-ordningen foregår anonymt, medmindre du giver direkte besked om det modsatte. Vi opfordrer til, at du identificerer dig selv, da det letter sagens efterforskning; det er ikke sikkert, at der er mulighed for opfølgende spørgsmål og undersøgelser, hvis du foretager en anonym indberetning.

For at hjælpe Lemvigh-Müller-koncernen med at håndtere og undersøge din klage, bedes du uddybe din mistanke nærmere og angive så mange oplysninger som muligt, når du rapporterer en hændelse.

Lemvigh-Müller-koncernen behandler alle indberetninger via whistleblower-ordningen fortroligt, undtaget i det omfang det gør det umuligt at foretage en fuld og retfærdig efterforskning.
Din identitet vil blive holdt hemmelig, også selvom du identificerer dig i forbindelse med, at du rapporterer en hændelse via whistleblower-ordningen.

Typer af hændelser


Indberetning af hændelser på arbejdspladsen

  • Lemvigh-Müller-koncernen opererer på flere lokationer. Hvis du oplever fejl eller en adfærd hos medarbejdere, som ikke efterlever koncernens værdier og adfærdskodeks, skal det rejses overfor den relevante Lemvigh-Müller-leder eller afdeling.
  • Forhold, der kan resultere i alvorlig skade eller menneskers død, såvel som voldelig eller diskriminerende adfærd, herunder seksuel chikane på arbejdspladsen, betragtes som alvorlige eller følsomme hændelser. Disse hændelser kan rapporteres under whistleblower-ordningen, hvis det ikke er muligt at adressere forholdet overfor den relevante Lemvigh-Müller-afdeling.

Indberetning af tyveri og misbrug af virksomhedens eller samarbejdspartneres aktiver

  • I tilfælde, hvor du ikke kan løse en mistanke om tyveri eller uretmæssig tilegnelse af aktiver med ledelsen i Lemvigh-Müller, kan du overveje at rapportere hændelsen via vores whistleblower-ordning

Indberetning af svig

  • Lemvigh-Müller koncernen har en nul-tolerance politik over for medarbejdere og/eller samarbejdspartnere, der begår svig. Svig er en bevidst vildledning med henblik på at sikre en uretfærdig eller ulovlig gevinst, og det kan antage mange former og finde sted på alle niveauer i en organisation. Nedenstående eksempel på svig er på ingen måde en udtømmende liste over mulige tilfælde af svindel.
  • Svig kan fx forekomme i tilfælde, hvor leverandører eller underleverandører samarbejder med ledere i Lemvigh-Müller om at overfakturere Lemvigh-Müller for de varer eller tjenesteydelser, de leverer. Hvis du bliver opmærksom på uregelmæssigheder i samarbejdet med leverandører eller underleverandører, skal du kontakte Lemvigh-Müllers CFO
  • I tilfælde, hvor du ikke kan indberette svig til ledelsen i Lemvigh-Müller, kan du overveje at rapportere hændelsen via vores whistleblower-ordning.

Indberetning af lovovertrædelser

  • Lemvigh-Müller-koncernen tilstræber at drive forretning i overensstemmelse med internationale og lokale love og bestemmelser på tværs af alle de lande, hvor vi er til stede. Bl.a. har Lemvigh-Müller-koncernen vedtaget interne politikker for at sikre overholdelse af anti-korruptionslovgivningen og konkurrencelovgivningen.
  • Overtrædelser af anti-korruptionslovgivningen og konkurrencelovgivningen betragtes som alvorlige og følsomme hændelser, som kan rapporteres via vores whistleblower-ordning.

Gå til indberetning

;