Login lemu.dk

Få adgang til over 300.000 forskellige produkter

Indtast din e-mail og få tilsendt din kode:

Fortryd
da

VE Installatør/Montør - Varmepumper (Frederikshavn)

VE Installatør/Montør - Varmepumper
- Kompetence som VE-uddannet medarbejder

Målgruppe
Medarbejdere som har (skal have) rollen som VE-uddannet medarbejder hos en godkendt VE-installatør virksomhed. VE-installatør-/montør medarbejdere i virksomheder som beskæftiger sig med vejledning og rådgivning samt montering og installation af varmepumper. Øvrige medarbejdere i VE-Installatør virksomheder der arbejder med salg, projektering og installation af varmepumper.

Kompetencekrav
Deltagerne skal have en relevant erhvervsuddannelse eller tilsvarende på samme niveau samt 2 års relevant erhvervserfaring. Der er mulighed for en individuel kompetencevurdering.

Kursets formål
Formålet med dette kursus er at deltagerne opfylder kravene til at indgå i rollen som VE-uddannet medarbejder som del af en virksomheds opfyldelse af godkendelsesordningen for virksomheder der monterer små vedvarende energianlæg.

Kursets indhold
Teoretisk kendskab og praktiske færdigheder som kvalificerer til opnåelse af godkendelse som VE-uddannet medarbejder med kompetencer til selvstændig kunderådgivning og projektering af varmepumper og jordvarmesystemer jf. bekendtgørelse om godkendelsesordning for virksomheder (BEK nr. 1047 af 26. august 2013 - §9 & §10).

Deltageren opnår læring inden for energiledelse, termodynamik, energikortlægning, energiberegninger og energibehov, lovgivning, miljø & sikkerhed, myndighedskrav og energikrav, relateret til vedvarende energi installationer i huse, herunder:

- Montering af varmeoptagersystem og sammenkobling til varmepumpeenhed.
- Rørføring gennem klimaskærm og bygning.
- Opstilling af varmepumpe med tilhørende udstyr.
- Tilslutning til varmeforbrugende anlæg og opvarmningsanlæg.
- Tilslutning af styrings- og reguleringssystem.
- Indregulering af anlæg og slutafprøvning.
- Aflevering af anlæg til kunde.

Deltageren gennemgår praktiske øvelser i energikortlægning samt korrekt tilslutning og indregulering, montage, installation, drift og optimering på omhandlede VE-anlæg. Der afsluttes med en eksamen som deltagerne skal bestå for udstedelse af bevis som VE-uddannet medarbejder.

Underviser
På uddannelsen underviser en faglærer fra Martec

Praktiske Informationer
Bærbar PC skal medbringes.


Varighed:
5 dage, inkl. eksamen.

Sted
Hånbækvej 54, 9900 Frederikshavn

Pris: 7.800 pr deltager eks. Moms, Beløbet dækker forplejning og materialer til uddannelsen.
Vi henviser til praktiske oplysninger og betingelser

Sprog: Dansk
Gyldighed: Bevis som VE-uddannet medarbejder udstedes
Standard: BEK nr. 1047 af 26. august 2013 - §9 & §10

Hvis du har spørgsmål til uddannelsen, er du velkommen til at kontakte Lemvigh-Müllers kursusadministration på tlf. 3695 7303.

KURSUS-ID: TEK2300

Ingen planlagte kurser.
Klik her for at tilmelde dig til venteliste

;